Nowy Projekt Medyczny w Swaderkach

Każda z tych praktyk niesie ogromny sens i determinuje wszystkie działania, które będą podjęte w projekcie. Praktyki te powinny trafić do serca każdego uczestnika projektu i powinny być przestrzegane na każdym etapie projektu i stosowane do każdego artefaktu.

Zarządzanie wymaganiami. Od samego początku projektu, aż po sam koniec projektu, wymaganiami należy zarządzać w sposób aktywny i świadomy. Nie można ot tak po prostu wprowadzić zmiany w oprogramowaniu lub w projekcie sytemu ogrzewania. System w Swaderkach jest zbudowany z komponentów. Zmiana w jednym komponencie może spowodować zmiany zachowań innych. Bez ponownej analizy zmiany nie powinny być wprowadzone. Mając pod ręką model systemu można dosyć łatwo proponowane przez klienta zmiany odnaleźć na mapie systemu i ocenić ich wpływ na pozostałe komponenty.

Nie wszystkie zmiany mogą być wprowadzone od razu i natychmiast. Najlepsza sytuacja jest taka, gdy możemy zaczekać do kolejnego cyklu projektu. Wtedy można proponowane zmiany przeanalizować, zamodelować, wycenić i zaplanować. Mniejsze zmiany, które nie mają wpływu na architekturę, mogą być wprowadzone w kolejnej iteracji po skończeniu obecnej. Pamiętając o tym, że mamy 2.-4. tygodniowe fazy budowy i następujące po nich kilkudniowe fazy przekazania systemu, zdecydowanie lepiej by było przekonać klienta o wstrzymaniu się kilka dni z wprowadzaniem proponowanych przez niego poprawek. Poprawki można zebrać w pakiet i po zakończeniu cyklu zrealizować je w kolejnym cyklu projektowym lub ewentualnie wstawić dodatkowy dzień pomiędzy fazę budowy i testów w celu wprowadzenia drobnych poprawek.

Niezdecydowanie klienta jest jednym z najbardziej destruktywnych zachowań w projekcie. Dlatego z naprawdę dużą staranności i determinacją należy podejść do fazy rozpoczęcia i opracowania. Zatwierdzony przez klienta zakres funkcjonalny i projekt systemu z reguły daje gwarancję, że klienta nie zmieni zdania. Krótkie plany wydawnicze zapobiegają gromadzeniu się dużych pakietów poprawek i gwarantują odpowiednio szybkie reakcje na zmiany rzeczywistości.